Aanvragen

Wilt u ondersteuning aanvragen voor een sport- of spelproject voor gehandicapte jeugd? Dan kunt u een aanvraag indienen middels het invullen van het aanvraagformulier. In het formulier worden vragen gesteld over de opzet van het project, de doelgroep en de kosten. Voor het indienen van een aanvraag dient u de volgende documenten toe te voegen:

 • KVK inschrijving
 • Begroting
 • Projectplan
 • Jaarverslag indien beschikbaar 

Binnen 2 maanden na de aanvraag wordt er persoonlijk of schriftelijk contact met u opgenomen. 

Heeft u vragen over de projecten die de Cruyff Foundation ondersteunt? Neem dan contact op.

Criteria

De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van een sport- of spelproject voor gehandicapte jeugd zijn als volgt:

 • De doelstelling van het project komt overeen met de doelstelling van de Cruyff Foundation
 • Projecten zijn gericht op het stimuleren van actieve deelname van kinderen in sport- en spelactiviteiten
 • Projecten zijn gericht op minder kansrijke jeugd en/of jeugd met een beperking
 • Er gaat speciale aandacht naar projecten voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking
 • De voorkeur gaat uit naar projecten gericht op jeugd t/m 18 jaar
 • De voorkeur gaat uit naar aanvragen met een lange termijn perspectief, met uitzicht op onafhankelijke voortzetting
 • De steunvragende organisatie is ondernemend en actief betrokken bij het project
 • Een subsidieaanvraag wordt minimaal twee maanden voor aanvang van het project ingediend
 • Het project kent een bredere groep als doelgroep. De Cruyff Foundation steunt geen aanvragen die gericht zijn op individuen

Interesse

Heeft u interesse in een Speciaal Cruyff Court? Omdat de wensen ten aanzien van een Cruyff Court per instelling verschillen, komen we graag met u in contact. U ontvangt binnen 3 weken een reactie van ons om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, ook qua financiering. Heeft u vragen over de Speciale Cruyff Courts? Ook dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Speciaal Cruyff Court informatie opvragen Aanvraagformulier