Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten en zelfvertrouwen te krijgen. Helaas is het voor deze kinderen soms niet gemakkelijk om een sport te beoefenen doordat het aanbod gering is en de benodigde materialen vaak kostbaar. Met verschillende samenwerkingen proberen we daarom het sportaanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toegankelijker te maken, zodat ook kinderen met een beperking de ruimte krijgen om hun talent te ontdekken.

Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Hierbij bieden we zowel financiële als strategische ondersteuning. De Cruyff Foundation biedt getalenteerde kinderen vervolgens de kans zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen met sportbonden.

50.000

50.000

kinderen met een beperking worden wekelijks in beweging gebracht

48

48

Speciale Cruyff Courts wereldwijd

93

93

Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs

Cruyff Courts Cruyff Courts
Speciale Cruyff Court Speciale Cruyff Court
Schoolplein14 Schoolplein14