Gehandicaptensport

Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten. Door te sporten leren kinderen met een handicap wat ze wél kunnen; ontdekken ze hun talenten en krijgen ze zelf vertrouwen. Zo helpen we ze vooruit. De Cruyff Foundation wil dat ieder kind mee kan doen, ook kinderen met een handicap. Helaas is het voor deze kinderen soms niet gemakkelijk om een sport te beoefenen doordat het aanbod gering is en de benodigde materialen vaak kostbaar.

Met verschillende samenwerkingen proberen we daarom het sportaanbod voor kinderen met een beperking te verbreden en toegankelijker te maken.

Binnen de breedtesport doen we dat op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Hierbij bieden we zowel financiële als strategische ondersteuning. De Cruyff Foundation biedt getalenteerde kinderen vervolgens de kans zich verder te ontwikkelen door samenwerkingen met sportbonden.

Project aanvragen

50.000

kinderen met een beperking worden wekelijks in beweging gebracht

40

Speciale Cruyff Courts

81

Schoolpleinen14 binnen het Speciaal Onderwijs