Niet ieder kind kan terecht op een regulier Cruyff Court. Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseren we daarom ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoeften van deze kinderen.

Om het Cruyff Court optimaal te benutten, wordt in samenwerking met therapeuten en docenten gekeken of het veldje een centrale plek kan innemen in het les- en behandelprogramma. Samen met hen wordt ook gekeken hoe het Speciale Cruyff Court het beste aangepast kan worden aan de doelgroep.

Voorbeelden van aanpassingen aan een Speciaal Cruyff Court:

  • Aangepaste ondergrond voor kinderen met een visuele beperking, zoals kleurgebruik en type ondergrond
  • Aangepaste of aanvullende sportattributen in het veld, zoals baskets, hockeybalken of een multifunctioneel net
  • Aanvullingen buiten het veld, zoals een atletiekbaantje of rolstoelparcours
  • Aanpassingen aan het terrein zodat deze optimaal is afgestemd op mogelijke fysiotherapeutische doeleinden

60

60

Speciale Cruyff Courts wereldwijd

60%

60%

Op 60% van de Speciale Cruyff Courts wordt meerdere keren per week gesport

FAVORIET

FAVORIET

de meest gespeelde sporten zijn rolstoelvoetbal, -basketbal en -hockey

Cruyff Courts Cruyff Courts
Speciale Cruyff Court Speciale Cruyff Court
Schoolplein14 Schoolplein14