Impact

Internationaal

  • 232 Cruyff Courts
  • 40 Speciale Cruyff Courts
  • In 20 verschillende landen
  • 186 actieve Cruyff Foundation Coaches
  • 700 jongeren die deel hebben genomen aan het programma Heroes of the Cruyff Courts  

Nationaal

JCF-Jaarverslag-2016-Infographic03.png#asset:2146



Momenteel wordt er, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, een impactmeting gedaan voor de diverse projecten van de Cruyff Foundation. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.