De Cruyff Foundation geeft kinderen de ruimte om te sporten en zich te ontwikkelen. Daarbij mikken we op de fysieke ontwikkeling, maar zeker ook op de mentale ontwikkeling van zowel kinderen als jongeren. Het programma Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij zowel de wijk als het Cruyff Court. Met het project worden Cruyff Foundation Coaches opgeleid, die vervolgens jongeren in de wijk begeleiden om een sportevenement te organiseren voor kinderen in de wijk. Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen én worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is.

12.476

12.476

deelnemers Cruyff Courts 6 vs 6 wereldwijd

634

634

Heroes in Nederland en Spanje

262

262

Opgeleide Cruyff Foundation Coaches wereldwijd