Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dicht gebouwd, de straat staat vol met auto’s en het verkeer is druk.

Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij.

Naast Cruyff Courts in wijken, realiseren we ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoefte van deze kinderen. Op zowel Cruyff Courts als Speciale Cruyff Courts kunnen kinderen vrij sporten & bewegen en daarnaast deelnemen aan allerlei sporten en activiteiten die worden georganiseerd door lokale buurtsportcoaches en jongerenwerkers. Velen van hen zijn ook Cruyff Foundation Coach, zij zijn opgeleid om samen met de lokale jongeren het project Heroes of the Cruyff Courts te draaien op het Cruyff Court.

22.000

22.000

vaste bezoekers op Cruyff Courts in Nederland

98%

98%

ziet dat er vriendschappen ontstaan tussen kinderen van verschillende etnische achtergronden

12.476

12.476

deelnemers Cruyff Courts 6 vs 6 wereldwijd

Cruyff Courts Cruyff Courts
Speciale Cruyff Court Speciale Cruyff Court
Schoolplein14 Schoolplein14