Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dicht gebouwd, de straat staat vol met auto’s en het verkeer is druk.

Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij.

Naast Cruyff Courts in wijken, realiseren we ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoefte van deze kinderen. Op zowel Cruyff Courts als Speciale Cruyff Courts kunnen kinderen allerlei sporten beoefenen en deelnemen aan activiteiten welke worden begeleid door Cruyff Foundation Coaches. Met het project Heroes of the Cruyff Courts worden jongeren actief betrokken bij de organisatie hiervan.

65.000

kinderen wekelijks actief op Cruyff Courts

97%

vindt dat een Cruyff Court bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk

16.067

deelnemers Cruyff Courts 6 vs 6 wereldwijd

Cruyff Courts Cruyff Courts
Speciale Cruyff Court Speciale Cruyff Court
Schoolplein14 Schoolplein14