Maatschappelijk belang

De maatschappelijke relevantie van het werk van de Cruyff Foundation is groter dan ooit. Kinderen zitten meer achter een scherm, spelen minder buiten met elkaar, de wereld wordt individualistischer en overgewicht neemt toe.

Veel kinderen in Nederland bewegen minder dan noodzakelijk is voor een goede lichamelijke, motorische en psychosociale ontwikkeling. In de afgelopen jaren was het percentage kinderen tussen de vier en elf jaar dat voldeed aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) maar dertig procent! Dan hebben we het opgeteld over een uurtje sporten, spelen en fietsen per dag. 1 

Daarom proberen wij jeugd in beweging te brengen, en te hóuden met onze projecten zoals Cruyff CourtsSchoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse initiatieven, met bijvoorbeeld partners of partnerstichtingen, die bijdragen aan het in beweging brengen van jeugd.

Met onze projecten dragen we bij aan vier belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s: 

JCF-Jaarverslag-2016-Infographic11.jpg#asset:1131

Geraadpleegde onderzoeken

  1. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in 1998 opgesteld door de universiteiten van Amsterdam (VU), Maastricht, Groningen en Utrecht, en het RIVM, TNO en de sportkoepel NOC*NSF.