Cruyff Foundation

Cruyff Foundation

Project aanvragen


Klik hier om naar het projecten aanvraagformulier te gaan van de Cruyff Foundation. 

Procedure
De Cruyff Foundation stuurt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag een bevestiging. Soms gaat de ontvangstbevestiging vergezeld van een vraag om aanvullende informatie. Zolang deze vraag niet beantwoord is door de aanvrager ligt de procedure stil. Indien na drie maanden geen reactie is ontvangen van de aanvrager, wordt de aanvraag door de Cruyff Foundation als ingetrokken beschouwd.

De aanvraag moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de activiteit bij de Cruyff Foundation binnen zijn.

De Cruyff Foundation streeft ernaar om binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag een reactie te geven. Als een aanvraag voldoet aan de criteria en mogelijk in aanmerking komt voor een financiële bijdrage zal de Cruyff Foundation contact opnemen met de aanvrager om in een persoonlijk gesprek het project door te nemen.

Bij een afwijzing ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht met de reden van afwijzing. De Cruyff Foundation behoudt het recht om iedere projectaanvraag, ook als de aanvraag voldoet aan de criteria, af te wijzen.

Criteria
Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van projectaanvragen voor sport- en spelprojecten voor kinderen met een beperking:


Gehandicapte jeugd
Gehandicapte jeugd

Wij ondersteunen sportprojecten voor de gehandicapte jeugd, werken samen met sportbonden en andere organisaties.

Lees meer
Nationale Postcode Loterij

Copyright © Cruyff Foundation